top of page
safe_home2024 (1).png

האקתון מיכל סלה
Safe@Home 2023?

 

תחרות המפתחים והמפתחות הגדולה בארץ

להמצאת רעיונות ופיתוח פתרונות

אתה מכיר את זה ש...

אתה חושב

שלא תוכל

לחיות בלעדיה

היא לא

מבינה שזה

באשמתה

אתה מאבד

שליטה

כשאתה נפגע

בתוך הבית

מפחדים

ממך

יותר מידי

פעמים אתה

קרוב לפיצוץ

אתה עוקב

אחריה

ללא ידיעתה

bottom of page