top of page
logo of Michals dogs project

כלבי מיכל סלה

פרויקט "כלבי מיכל סלה" מעניק כלבי הגנה מצילי חיים לנשים מאוימות הנמצאות בסיכון גבוה. הכלב מוענק לאישה לכל החיים וחי כבן בית וחבר צמוד 24 - 7. הכלב הוא מתנה מצילת חיים, המאפשר איכות חיים של ביטחון פיזי ונפשי. זהו פרויקט חדשני וראשון מסוגו בישראל.

arrow-down
Anchor 1

הגשת מועמדות לפרוייקט כלבי מיכל סלה

הגשת מועמדות לכלבים

 

על מנת שנוכל לבחון את התאמתך לפרויקט "כלבי מיכל סלה", נודה לך על מילוי הפרטים הבאים. הפרטים ישמרו בדיסקרטיות ויהיו חשופים אך ורק לצוות הפרויקט.

האם את גרה בנפרד מהגורם המאיים?
הקרבה המשפחתית לגורם המאיים
האם יש ילדות וילדים החיים איתך בבית?
האם מקרה האלימות מוכר לרווחה?
האם מקרה האלימות מוכר למשטרה?

** שימי לב, על מנת להתקבל לפרויקט, תתבקשי בהמשך לשלוח מסמכים שונים כגון: צו הרחקה ומכתב מהעו"סית.

האם את מקבלת טיפול או ליווי רגשי?
האם עברת הערכת מסוכנות?
מהו גובה ההכנסה החודשית (ברוטו)?
מה מקור ההכנסה?
האם יש לך הכנסה קבועה?
האם את גרה בבית המאפשר אחזקה של כלב (שטח מחייה מספיק, אין איסור כלשהו על גידול בעל חיים)?

כלבי מיכל סלה ניתנים לנשים שאינן חיות עם בן הזוג המאיים וכאשר המקרה מוכר למשטרה או לרווחה, בתנאי שתמצאנה מתאימות לפרויקט על פי קריטריונים שנקבעו על ידי העמותה בשיתוף הגורמים המקצועיים הרלבנטיים.

כלב ההגנה לנשים המתקבלות לפרוייקט ניתן לאחר הכשרה של כ-3 חודשים.

על מנת שנוכל לבחון את התאמתך לפרויקט "כלבי מיכל סלה", נודה לך על מילוי הפרטים הבאים. הפרטים ישמרו בדיסקרטיות ויהיו חשופים אך ורק לצוות הפרויקט.

לתשומת ליבך, השירות ניתן לנשים שאינן חיות עם בן הזוג המאיים וכאשר המקרה מוכר למשטרה או לרווחה, בתנאי שתמצאנה מתאימות לפרויקט על פי קריטריונים שנקבעו על ידי העמותה בשיתוף הגורמים המקצועיים הרלבנטיים. כלב ההגנה לנשים המתקבלות לפרוייקט ניתן לאחר הכשרה של כ-3 חודשים.

bottom of page