הגשת מיזם לחצי הגמר

האקתון מיכל סלה

מאי 18-20, 2020

בשיתוף

פורום מיכל סלה מקדם מניעה של אלימות ורצח נשים באמצעים טכנולוגים.  Michalsela.org.il