top of page

״קול כלה״

הכשרת מדריכות כלה לזיהוי תמרורי אזהרה בזוגיות ודפוסים מקדימים של אלימות (לסוגיה השונים) מצד בן זוג אלים. שיתוף הפעולה בין תנועת אמונה לפורום מיכל סלה כולל הכשרה של מאות מדריכות כלה וזכה לפרסום בכלי התקשורת.

arrow-down.
Anchor 1

בדיוק לשם כך יזמו בתנועת אמונה בשיתוף פורום מיכל סלה את מיזם "קול כלה". בישראל, כל אישה יהודייה המבקשת להינשא מחויבת לעבור הדרכת כלה. מדובר במפגש אישי עם מדריכות כלות אשר הוכשרו לכך על ידי המועצות הדתיות או ארגונים פרטיים אחרים. לעיתים מדובר במפגש יחיד ולעתים בסדרת מפגשים, זאת על פי העדפת הכלה. מיזם "קול כלה" מטרתו להכשיר את אותן מדריכות לזיהוי סימנים ודפוסים מקדימים של אלימות (לסוגיה השונים) מצד בן זוג אלים.

זיהוי וחשיפה של תמרורי האזהרה אצל הכלה יכולים להביא כל מדריכת כלות לכדי הצלת חיים של ממש. המיזם "קול כלה" משלב היבטים מקצועיים מתחום הערכת מסוכנות ומניעת אלימות בין בני זוג עם הכשרה פרקטית ויישום של הדברים אל תוך הדרכת הכלות עצמה. במסגרת המיזם "קול כלה", פיתחו באמונה ובפורום מיכל סלה את "נוהל אמונת מיכל" שלמעשה מכיל מספר שאלות מפתח המעידות על רמת מסוכנות של בן הזוג.

 

כך, אם לאחר שנים של זוגיות מתחילה להיווצר מציאות קצת יותר מורכבת, יכולה האישה לזהות האם מדובר בתהליך שעלול להוות עבורה סכנה או לא. האם מדובר ברומנטיקן חסר תקנה? או באובססיה שעלולה להדרדר לכדי אלימות? האם מדובר בדאגה אמיתית למצב הכלכלי בבית? או שמא זאת אלימות כלכלית כלפי האישה? לעתים הקו המפריד בין הסיטואציות הוא דק מאוד והידע שתעביר מדריכת הכלה עשוי לסייע רבות לזיהוי נכון של המצב ואף להוות אוזן קשבת במידה ותרצה לשוב ולהתייעץ עמה. 
 

ההכשרה המקצועית משלבת בין הרמה התיאורטית של התחום לעיבוד מקצועי מותאם בשטח לכל כלה וכלה. זהו המיזם הראשון בארץ הכולל הכשרות לכלל הגופים המכשירים מדריכות כלה וזאת ללא כל עלות, מתוך ראיית החשיבות בהצלת נשים רבות.

מעל 100 מדריכות כבר הוכשרו במיזם החדש על ידי מנהלות מרכזי הטיפול של תנועת אמונה בסיוע הגורמים המקצועיים בפורום מיכל סלה, כאשר השאיפה היא להמשיך להכשיר מדריכות כלות הן במועצות הדתיות, הן בגופים הפרטיים והן מדריכות כלות עצמאיות שעברו הכשרות בעבר.

לא כלה דרכנו

תדברו על תמרורי אזהרה בקשר זוגי | ריקי רט

מקור ראשון, ספטמבר 2021

התקופה הזוהרת והרומנטית שלפני החתונה עשויה לסנוור ולהעלים סימני אזהרה שעלולים להצביע על בעיות חריפות. כעת, יש מי שרוצה לנצל את מפגשי ההכנה של הכלות לקראת החתונה, כדי לספק להן כלים שיאפשרו זיהוי מוקדם של אלימות אפשרית בקשר הזוגי.

מקור ראשון | 9.2021

bottom of page