top of page
מיכל סלה ז"ל

 מדד 
פורום מיכל סלה 

מעקב אחר מקרי רצח נשים במשפחה

כל שבועיים נרצחת אשה בישראל בממוצע

מתחילת 2024 נרצחו 8 נשים במשפחה
 

26%

 עליה בפניות אישיות לפורום מיכל סלה 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

11%

 עליה ברצח נשים במשפחה,
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

15

 נשים נרצחו באלימות במשפחה
מתחילת המלחמה (7.10.23) 

מדד פורום מיכל סלה מרכז מידע אמין ומקיף אודות נשים אשר נרצחו על רקע אלימות במשפחה בישראל.

המדד מספק נתונים מספריים ותובנות מספריות. המדד מציג פילוחים לפי גיל, מיקום גיאוגרפי של מגורי הנרצחת, לאום, מספר ילדים שנותרו יתומים, כלי רצח, רצח על ידי בן זוג ורצח בתוך המשפחה על ידי קרוב שאינו בן זוג (כגון הורה). 

מדד פורום מיכל סלה מציג רק מקרי רצח נשים במשפחה או מקרים החשודים כמקרי רצח נשים במשפחה. ​

מדד
פורום מיכל סלה

מספר נרצחות בשנה 

 נרצחות 2024 

 נרצחות 2023 

 נרצחות 2022