top of page
Office Meeting

 מרקטפלייס  מיכל סלה

Logo of Michal Sela Market Place

המאגר הראשון והגדול בעולם לפתרונות טכנולוגיים מצילי חיים למניעת אלימות כלפי נשים ולבטחון אישי, ביוזמת עמותת פורום מיכל סלה. המאגר גדל כל העת וכולל בתוכו אפליקציות, מוצרים ואתרי אינטרנט. ניתן להעלות למאגר אך ורק אפליקציות המופיעות בGoogle Play או בApp Store מאחר והן עברו ולידציה ואישור ע"י הפלטפורמות הללו.

לפרטים נוספים לחצו כאן.

היעד: אפס נרצחות בשנה.

0 פתרונות

bottom of page