top of page

Relyon.AI

אפליקציה ייחודית מסוגה בעולם, שמופעלת באמצעות קול ושימוש במילות קוד אישיות המוגדרות ונאמרות בקולו של המשתמש בלבד. במקרה חירום מייצרות מילות הקוד רצף פעולות אוטומטיות ברמה מיידית – שליחת הודעת מצוקה ומיקום אמת לאיש קשר, הקלטת הסיטואציה ושידורה אליו ועוד.

Relyon.AI

קטגוריה:

הדירוג הממוצא הוא null מתוך 5

פעיל בישראל

אפליקציות ואתרים דומים

Relyon.AI
הדירוג הממוצא הוא 4.5 מתוך 5
bottom of page