בתקשורת

כלבי מיכל סלה

ידיעות אחרונות, 24 שעות | 9.8.2020

מעריב, המגזין | 20.8.2020