זוגיות אלימה: מאפיינים, סימני זיהוי והתמודדות

על ההרצאה

בהרצאה יוצגו מאפייני הזוגיות האלימה,
יודגשו ההבדלים בין סוגי האלימות השונים
ויוצעו כלים להתמודדות.

על המרצה

ד"ר אורית יעל

ד"ר אורית יעל
הזמנת הרצאה
14:30