top of page

זוגיות אלימה: מאפיינים, סימני זיהוי והתמודדות

על ההרצאה

הצגת מאפייני האלימות הזוגית, איך לזהות אותה כבר בשלביה הראשונים, מהו מעגל האלימות. ד״ר גל תדגיש את ההבדלים בין סוגי האלימות השונים, איך לזהות תמרורי האזהרה בזוגיות לנשים ולגברים וכיצד כדאי להתמודד איתם בצורה שאינה מסכנת חיים.

על המרצה

ד"ר אורית יעל

היסטוריונית של מגדר. בעלת תואר שלישי של התוכנית ללימודי מגדר בבר-אילן ופוסט-דוקטורנטית באוניברסיטה העברית. מרצה למגדר במכללת כנרת, מכינות קדם-צבאיות, ויצ"ו, אתנה ומסגרות הגיל השלישי.

ד"ר אורית יעל
הזמנת הרצאה
14:30
bottom of page