top of page
eamoji of an angel cring that represent the warning sign in a relationship called the martyred saint

הקדוש המעונה

הוא גם קורבן וגם תוקפן

eamoji of anger that represent the warning sign in a relationship called Extreme sensitivity

רגישות קיצונית

הוא יגיב בצורה מאיימת במידה ותציעי להיפרד

 silent emoji that represent the warning sign in a relationship called diminish

הקטנה

את תמיד אשמה בהכל

arrow-down
 emoji with heart eyes who curses that represent the warning sign in a relationship called two-faced relationship

זוגיות דו פרצופית

בפומבי הוא מציג את עצמו באופן שונה

 emoji with black sunglusses that represent the warning sign in a relationship called obsession

אובססיביות

הוא מחטט לך בנייד ובולש אחרייך

her
Anchor 1
Emoji represen the warning sign Obsession

אובססיביות

 1. הוא מחטט לך בנייד ובולש אחריך?
 2. האם מחקת בגללו תיעוד שיחות, אנשי קשר או התבטאויות שלך ברשתות החברתיות?
 3. האם הוא העיר לך על מבטי גברים ברחוב? לבושך? המציא רומנים שיש לך?
 4. האם נמנעת ממפגשים חברתיים שרצית ללכת אליהם כיוון שצפית התנגדות מצדו (משפחה או חברות/ים)? 
Emoji represen the warning signTwo-faced relationship

זוגיות דו פרצופית

 1. גן עדן וגיהינום. בפומבי הוא מציג עצמו באופן שונה.
 2. האם בפומבי הצגת מצג שווא חיובי על הזוגיות שלכם על מנת לרצות אותו?
 3. האם הוא ביקש ממך להיות חברותית ולהראות בפומבי שאת במצב רוח טוב, גם כשלא חשת טוב? 
 4. האם הוא "מסכן ומסוכן": פעם מסכן, עדין, רעב לאהבה וזקוק למישהי שתטפל בו ופעם תוקפן ומפחיד?
 5. האם הוא מבקש סליחה, קונה לך מתנות / פרחים, ומבטיח שלא יתנהג שוב בצורה פוגענית?
Emoji represen the warning sign Diminish

הקטנה

 1. את תמיד אשמה בהכל.  "גזלייטינג"
 2. האם מצאת עצמך מפקפקת בכושר השיפוט שלך? בזיכרון שלך? ביכולותייך?
 3. את "האשמה הבלעדית" גם בדברים שלא קשורים אלייך?  
 4. הוא אף פעם לא מרוצה ממך?
Emoji represen the warning sign Extream sensitivity

רגישות קיצונית

 1. תחושה שאת צריכה ללכת "על ביצים" לידו. האם את חשה, משום מה, שזה לא מתאים שתשתפי אחרים לגבי הזוגיות שלכם?
 2. האם את דרוכה לפני מפגש אתו? האם את נזהרת איך ומתי להגיד משהו?
 3. האם את חוששת שהוא יגיב בצורה חריפה במידה ותציעי להיפרד?
 4. האם מצבי רוחו משתנים מטוב לרע, ללא סיבה נראית לעין?
 5. האם יש לו נטייה להתפרצויות זעם מדברים שוליים? 
 6. האם הוא איים בהתאבדות או בנקמה ביקרים לך אם תעזבי אותו?
Emoji represen the warning sign The martyred saint

הקדוש המעונה

 1. הוא גם קורבן וגם תוקפן.
 2. לדבריו האקסית שלו בגדה בו ואת מנסה להחזיר לו את אמונו בנשים ובעולם.
 3. הוא חווה אובדן, את מוצאת עצמך מטפלת בו ומנחמת אותו.
 4. האם יש לו רקע של התמכרויות? פגיעה בבעלי חיים או בחפצים? האם יש לו גישה לכלי נשק?

זה מוכר לך?

חייגי 118 למוקד משרד הרווחה או למוקד עמותת ל.א. *6724. חשוב מאד לשתף גורם מקצועי וקרוב/ת משפחה.

כלל ברזל: רגע הפרידה מבן זוג אובססיבי עשוי להיות סכנת חיים! פני לשם קבלת ייעוץ וליווי מקצועי אך ורק מגורם המומחה בתחום האלימות במשפחה. עלייך לוודא האם הגורם הטיפולי הוא אכן מומחה בתחום.
ייעוץ אקדמי: רונית לב ארי, צילית יעקובסון, ד"ר אורנה יהודה אברמסון, ד"ר טל ארזי, סאיד תלי.
כתיבה: לילי בן עמי.
bottom of page