התנדבות

אשמח להתנדב ב - 

צוות משפטי. תחום התמחות:

מחקר

גיוס משאבים

מדיה, שיווק ויח"צ

טכנולוגיה ותוכנה

תרגומים והנגשות

עבודה סוציאלית / טיפול

פורום מיכל סלה מקדם מניעה של אלימות ורצח נשים באמצעים טכנולוגים.  Michalsela.org.il