top of page

מידע חשוב

אל תגידי לי זה לא יקרה!

קבלת ייעוץ וליווי מקצועי, פני אך ורק לגורם מומחה מניעת אלימות במשפחה.

עלייך לוודא שהגורם אכן מומחה בתחום. חשוב מאוד לשתף גם קרוב/ת משפחה.

arrow-down.

אל תגידי לי זה לא יקרה!

Anchor 1
מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית

צ’אט סיוע

052-8361202

וואטסאפ

1202

נשים

1203

גברים

02-6730002

דתיות

02-5328000

דתיים

04-6566813

ערביות

סיוע משפטי

03-6923791

ויצו: ייעוץ משפטי

073-3927747/48/49/50

משרד המשפטים

(יש מבחן זכאות כלכלית)

1-800-200-380

יד לאישה: למסורבות גט ועגונות (א'-ה' 9:00 -15:00)

02-6712282

מבוי סתום: למסורבות גט ועגונות (ייעוץ משפטי חינמי, ייצוג משפטי בתשלום סמלי)

1-700-505-500

"שכר מצווה". כל השעות.

(א'-ה' 9:00-17:00)

(יש מבחן זכאות כלכלית)

צ'אטבוט אנונימי ודיסקרטי לזיהוי עצמי של מצב סיכון.

118

מוקד משרד הרווחה:

לא אנונימי ומפנה למרכז פיזי.

כל השפות (24-7)

055-7000128

מוקד סיוע בסמס

משרד הרווחה (24-7)

1-800-220-000

מוקד משרד הרווחה אלימות במשפחה

6724*

ל.א "לא לאלימות נגד נשים":

מוקד אנונימי. כל השפות (24-7)

9201*

נעמת - קו סיוע לנשים במצבי משבר. מוקד אנונימי, אפשרות לייעוץ משפטי.

(א'–ה' 15:00-09:00)

3980*

עמותת ויצו: קו ייעוץ ותמיכה לנשים

1800-292333 

בת מלך: קו סיוע לנשים מהציבור הדתי והחרדי

08-9965008

נעם: קו סיוע לנשים ערביות במרכז

1-800-393-904

עמותת ויצו: קו סיוע לגברים

106

הרשות המקומית שלך

04-6108486 סניף עכו

02-6279643 סניף בית שמש

מרכז אלומה - מרכז חירום רב תחומי לטיפול באלימות במשפחה במתכונת של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

כלל ברזל: רגע הפרידה מבן זוג אובססיבי עשוי להיות סכנת חיים!

Michalsela.org.il

נוהל תלונה במשטרה

מידע מפורט בדבר הליך הגשת תלונה במשטרה בנושא אלימות במשפחה

שאלון זיהוי למצבי סיכון

צ׳אטבוט אנונימי ודיסקרטי לזיהוי עצמי של מצב סיכון

bottom of page