top of page
פורום מיכל סלה

סיירת מיכל

פרויקט "סיירת מיכל" מעניק "חליפת ברזל" חינם לאשה מאוימת.

השירותים כוללים חבילת שירותי אבטחה, שיעורי הגנה עצמית ומכתב התראה לגורם המאיים מאת משרד עו"ד. 

arrow-down.
Anchor 1

334

נשים כבר מוגנות

 

חבילת סיירת מיכל כוללת:

 

  • התקנה של מצלמת אבטחה.

  • התקנה של לחצן מצוקה המחובר למוקד חירום וסייר מאבטח 24/7 של חברת אבטחה.

  • חבילה של עשרה שיעורי הגנה עצמית.

  • מכתב התראה ממשרד עו"ד ישלח אל הגורם המאיים, התראה מפני נקיטת הליכים משפטיים.

השירות ניתן לנשים שאינן חיות עם בן הזוג המאיים וכאשר המקרה מוכר למשטרה או לרווחה.

נשים מאוימות המתקבלות לפרויקט מקבלות את החבילה בחינם.

חבילה

בתקשורת

בתקשורת
פורום מיכל סלה

רשת 13 תיעדו את פרויקט סיירת מיכל המעניק "חליפת ברזל" לנשים מאוימות

כתבה בערוץ 13 מאת מיה איידן, 20.01.22

חדשות 12 תיעדו את פרויקט "סיירת מיכל" ואת ההתקנה הראשונה.

 

תרמו לפרויקט סיירת מיכל. כל תרומה מסייעת לנו להציל חיים.

בעת התרומה חשוב לציין "בעבור סיירת מיכל"

לתרומה
בהעברה בנקאית

לפקודת
"פורום מיכל סלה":

בנק דיסקונט

סניף 109 ירושלים

חשבון 0165645174

לפקודת
"פורום מיכל סלה":

בנק דיסקונט

סניף 109 ירושלים

חשבון 165645174

לתרומה
בהוראת קבע

לחצו כאן

לתרומה
באשראי

לחצו כאן

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות לפרוייקט סיירת מיכל

האם את גרה בנפרד מהגורם המאיים?
האם מקרה האלימות מוכר למשטרה?
הקרבה המשפחתית לגורם המאיים
האם מקרה האלימות מוכר לרווחה?

שימי לב, על מנת להתקבל לפרויקט, תתבקשי בהמשך לשלוח מסמך המעיד על כך שהמקרה מוכר לרווחה או למשטרה, כגון: צו הרחקה.

האם את מקבלת טיפול או ליווי רגשי?

בקשתך התקבלה.

פורום מיכל סלה יבחן את הבקשה ואת יכולתנו לצרפך לפרוייקט.

יחזור אליך במייל תוך מספר ימים.

יודגש, כי אין בהגשת טופס זה אישור לקבלתך לפרוייקט.

 

על מנת שנוכל לבחון את התאמתך לפרויקט "סיירת מיכל", נודה לך על מילוי הפרטים הבאים. הפרטים ישמרו בדיסקרטיות ויהיו חשופים אך ורק לצוות הפרויקט.

השותפים של פורום מיכל סלה

Logo of Yigal borochovsky & co law firm
Logo of the Trump foundation
Logo of Disconnt bank
Logo of ronald s roadburg foundation
Logo of Hoodies
Logo of The Bruce & ruth rappaport foundation
Logo of The Lioness Club
bottom of page