top of page

הרצאות

פורום מיכל סלה

פורום מיכל סלה מציע הרצאות בתשלום בנושאים של מניעת אלימות כלפי נשים וזיהוי תמרורי אזהרה בזוגיות. ההרצאות מתקיימות בכל רחבי הארץ על ידי מרצות ומרצים מרתקים ומובילים בתחומם.

העלאת מודעות, שיתוף ושינוי השיח החברתי הם הדרך להצליח למגר את מגיפת הטרור בתוך הבית. האם אתם תדעו לזהות את תמרורי האזהרה כשהם יופיעו אצל מישהי קרובה לכם?

arrow-dow
גלילה

הרצאות לפי נושאים

כל ההרצאות

הרצאה מרתקת ומקצועית.
חרף העובדה שההרצאה הייתה מקוונת ולא פרונטלית, ניכר היה שנגעה בכל משתתפ.ת.

לימור פרץ,

ראש תחום בכיר רווחה והממונה על השוויון המגדרי בכנסת ישראל

הזמנת הרצאה
הזמנת הרצאה
14:30
bottom of page