אלימות - לא רק מכות - תמרורי אזהרה בזוגיות.

על ההרצאה

הרצאה מפרטת על "חמשת תמרורי האזהרה בזוגיות" ומתייחסת לאחריות שלנו כחברה להתערב למיגור התופעה. ההרצאה כוללת הנחיות - כיצד עלינו לפעול במידה וזיהינו את תמרורי האזהרה בסביבתינו הקרובה.

על המרצה

רותי גולדשטיין

רותי גולדשטיין
הזמנת הרצאה
14:30