top of page

תוכניות לימודים

פורום מיכל סלה

צוות החינוך של פורום מיכל סלה בנה וכתב ערכת מערכי שיעור לתלמידות ותלמידי העל יסודי הכוללים חדר בריחה וירטואלי בנושא 5 תמרורי אזהרה בזוגיות, סימולציות של מצבים בזוגיות בקרב הנוער ועוד. הערכה מותאמת להוראה פרונטלית בכיתה או להוראה מקוונת והיברידית.
הערכה הופצה בחינם לכ-960 בתי ספר ומסגרות חינוכיות בישראל, לכל תנועות הנוער בישראל מכל המגזרים דרך מועצת תנועות הנוער, מכינות קדם צבאיות ומסגרות שירות לאומי.
הערכה הושקה בנובמבר 2020.

arrow-down
Anchor 1

ההודעה התקבלה!

תודה. ביחד נעלה מודעות לתמרורי האזהרה ונצליח להציל חיים.

לפניות בנושאים טכניים יש למלא את הפרטים

חדר
בריחה

לחצו כאן

חוברת בנושא שוויון מגדרי בגיל הרך

לחצו כאן

מערכי שיעור
לתיכונים

לחצו כאן

bottom of page