top of page

תוכניות לימודים

פורום מיכל סלה

צוות החינוך של פורום מיכל סלה בנה וכתב ערכת מערכי שיעור לתלמידות ותלמידי העל יסודי הכוללים חדר בריחה וירטואלי בנושא 5 תמרורי אזהרה בזוגיות, סימולציות של מצבים בזוגיות בקרב הנוער ועוד. הערכה מותאמת להוראה פרונטלית בכיתה או להוראה מקוונת והיברידית.
הערכה הופצה בחינם לכ-960 בתי ספר ומסגרות חינוכיות בישראל, לכל תנועות הנוער בישראל מכל המגזרים דרך מועצת תנועות הנוער, מכינות קדם צבאיות ומסגרות שירות לאומי.
הערכה הושקה בנובמבר 2020.

arrow-down.gif
Anchor 1

ההודעה התקבלה!

תודה. ביחד נעלה מודעות לתמרורי האזהרה ונצליח להציל חיים.
לפניות בנושאים טכניים יש למלא את הפרטים
חדר
בריחה

לחצו כאן

מערכי שיעור
לתיכונים

לחצו כאן

bottom of page