top of page

מערכי שיעור לתיכונים

פורום מיכל סלה

מערכי השיעור נכתבו ע"י נשות ואנשי חינוך מפורום מיכל סלה במטרה להעלות את המודעות למאבק ואת תפיסת האחריות החברתית לזיהוי תמרורי האזהרה בזוגיות ובכך להציל חיים.

המערך מיועד לתלמידי תיכון ומותאם להעברה, הן כשיעור פרונטלי והן כשיעור מקוון. כחלק מהפעילות בשיעור, ולאחר הצגת הנושא, ניתן לשלב משחק בחדר בריחה (ללא תשלום).

arrow-down
bottom of page