top of page
על ההרצאה

שתלטנות קיצונית כלפי נשים במשפחה, מאפיינים והגדרות של התופעה, הדרכים לזהותה ומה כל אחד ואחת מאיתנו יוכלו לעשות למיגורה. בהרצאה תציג ד""ר קוורטין את מאפייני תופעת השתלטנות הקיצונית שמתקיימת בחמישית מהמשפחות בישראל, דרך דוגמאות וסיפורים של נשים שחוות אותה ובאמצעות המסקנות ממחקרה בתחום.

על המרצה

ד״ר אילנה קוורטין

אקטיביסטית-פמיניסטית, מומחית באלימות נטולת היבטים פיזיים כלפי נשים. קוורטין היא ד"ר למגדר ועו"ד מומחית לזכויות נשים. מתגוררת ב-L.A כשליחה של הסוכנות היהודית המנהלת את איזור מערב ארה"ב. מחברת הספר ״כלואות״
*ההרצאה בזום
* ההרצאה באנגלית.

ד״ר אילנה קוורטין
הזמנת הרצאה
14:30
bottom of page