top of page

מיניות חיובית וזוגיות מיטיבה

על ההרצאה

איך נדע לייצר תקשורת חיובית במפגש מיני וזוגי? איך נזהה שאנחנו במרחב שעושה לנו טוב? איך ניתן לתעל למקום חיובי רגשות כמו קנאה וחוסר ביטחון שקיימים בכולנו?
ההשפעות של הבניות מגדריות על המרחב המיני של נשים ושל גברים. שיח העוסק בזיהוי הטוב והחיובי שבמפגש זוגי ומיני, לצד סיפורה של מיכל סלה ז"ל ותמרורי האזהרה בזוגיות.

על המרצה

נועה נופר

מחנכת למיניות חיובית ולמגדר, בעלת טור בעיתון הארץ. דוקטורנטית למגדר באוניברסיטת בן גוריון.

נועה נופר
הזמנת הרצאה
14:30
bottom of page