top of page

העולם הפסיכולוגי של הזוגיות האלימה

על ההרצאה

מהם הגורמים הפסיכולוגים המביאים אדם לתקוף את בת זוגו? מהם הגורמים לשתיקת הקורבן? אילו צורות שונות יכולה ללבוש אלימות בזוגיות? מהם חמשת תמרורי האזהרה בזוגיות? ההרצאה עוסקת בעולמם הפסיכולוגי והרגשי של הקורבנות והתוקפים ומסייעת להבין את הסוגיה, להתמודד ולמנוע אותה.

על המרצה

ד"ר יואל שפרן

קרמינולוג קליני, מרצה באקדמיה, מעריך מסוכנות בזוגיות וכותב מוסמך של חוו"ד פסיכיאטריות לבתי משפט.

ד"ר יואל שפרן
הזמנת הרצאה
14:30
bottom of page