top of page

האלימות הבלתי נראית: יחסים נרקיסיסטיים פסיכופתיים

על ההרצאה

ההרצאה תעסוק באלימות נפשית במערכת יחסים זוגית. כיצד נזהה את האלימות הבלתי נראית? מהם מאפייני התוקף והמותקף? מהו המעגל החוזר המאפיין את הקשר? מושגים מרכזיים כמו "גזלייטינג" ו"קופים מעופפים", מניפולציות חוזרות ודרכי התמודדות.

על המרצה

עינב יולביץ' וחני לורנצי-אורן

פסיכולוגיות קליניות, מייסדות "עוגן – פסיכולוגיות למען נפגעי/ות יחסים נרקיסיסטים/פסיכופתיים"

עינב יולביץ' וחני לורנצי-אורן
הזמנת הרצאה
14:30
bottom of page