top of page

כתבה בידיעות אחרונות על הסכנות בתוך הבית בצל המלחמה

ב-12.11.23, התפרסמה כתבה בידיעות אחרונות על הסכנות בתוך הבית בצל המלחמה. לילי בן עמי, מייסדת ומנכ״לית פורום מיכל סלה, התראיינה לרתם איזק ושיתפה: "אנחנו מקבלות הרבה מאוד פניות מנשים שחרדות מהמדיניות החדשה, וספיציפית מקורבנות לאלימות במשפחה וקרוביהן המספרים על בן זוג שתקף בעבר ועתה הגיש בקשה לנשק. על זה נוספת העובדה שבתקופת המלחמה יש סיר לחץ בבתים שמביא לעליה באלימות במשפחה ולצערנו גם ברציחות בבית. דם שתי הנרצחות האחרונות עדין חם. זו חזית מבעבעת ואסור שהיא תעבור מתחת לרדאר. כתבנו מכתב בהול לשר לבטחון לאומי שבו אנו קוראות לבצע בדיקה שלאדם שמגיש בקשה לנשק אין רקע של אלימות במשפחה או איומים. השר לבטחון לאומי החזיר לנו תשובה שבה כתב, בשורה התחתונה, שאדם עם רקע פלילי לא יקבל נשק ושהמדיניות הנוכחית תשאר על כנה. השאלה מה זה אומר רקע פלילי - הרשעה? כתב אישום? חקירה? תלונה? בטחון לאומי זה לא רק הגנה פיזית, אלא גם הגנה על הבטחון הנפשי שלנו והידיעה שאנו בטוחות ובטוחים בתוך הבית שלנו. אני קוראת לממשלה - אל תשכחו את החזית הבוערת של האלימות במשפחה ודאגו לבטחון הקורבנות ומשפחותיהן, פרסמו הצהרה לציבור על התבחינים המוודאים שנשק לא יגיע לידיים הלא נכונות״.Comments


bottom of page