top of page

מרקטפלייס מיכל סלה Safe@Home

מאגר פתרונות טכנולוגיים מצילי חיים למניעת אלימות כלפי נשים בביתן.

מסיבות בטיחותיות, ניתן להעלות למאגר אך ורק אפליקציות המופיעות בGoogle Play או בApp Store, מאחר והן עברו ולידציה ואישור ע"י הפלטפורמות הללו.

היעד: אפס נרצחות בשנה.

פתרונות מתוך חנויות אפליקציות ואתרים מרחבי העולם.

* הדירוג המופיע הינו מיום העלאת האפליקציה למרקטלפייס מיכל סלה. יתכן והוא לא מעודכן.

נסיון קאונטר

bottom of page