אפס נרצחות בארץ הבסקים

*תרגום הכתבה אפס נרצחות בארץ הבסקים (תרגום חובבני)*


בארץ הבסקים נרצחו 42 נשים ע"י בני זוגן בין השנים 2002- 20