top of page

מרקטפלייס מיכל סלה

מאגר פתרונות טכנולוגיים מצילי חיים למניעת אלימות כלפי נשים בביתן.

מסיבות בטיחותיות, ניתן להעלות למאגר אך ורק אפליקציות המופיעות בGoogle Play או בApp Store, מאחר והן עברו ולידציה ואישור ע"י הפלטפורמות הללו.

היעד: אפס נרצחות בשנה.

bottom of page