top of page

אלימות במשפחה והגנה על נשים: אלימות כלכלית, מינית, פיזית, נפשית והזנחה – סקירה עולמית של שיטות התמודדות

המסמך נכתב ע"י המחבר: וגשל, הדי, ופורסם בתאריך: 19.12.2021


המסמך הבא מביא סקירה קצרה אודות שיטות הפעולה המרכזיות בהם משתמשים במדינות בעולם בכדי להתמודד עם נושא האלימות במשפחה. הוא סוקר את המחויבות שלקחו על עצמן המדינות שהצטרפו ל"אמנת איסטנבול" של מועצת אירופה לצד מסקנות וכיווני פעולה שעלו בדוחות של וועדות שעסקו באלימות במשפחה במדינות בעולם.


תחילה, נציין את ההגדרה לאלימות:

האלימות היא כל פעולה הנעשית מתוך כוונה לפגוע בזולת או הנתפסת ככזו. אלימות מאופיינת ברצף של התנהגויות מתעללות ובהסלמה בחומרת ההתנהגויות. אלימות במשפחה מתקיימת במסגרת המשפחה ובהקשר ליחסים שבתוכה לרבות בני זוג או שותפים לחיים בהווה ובעבר ופגיעה על ידי בן משפחה מורחב. האלימות מתייחסת לאלימות פיזית, אלימות נפשית, אלימות מינית, אלימות כלכלית והזנחה.


לקוח מתוך המשרד לביטחון לאומי, כפי שפורסם לציבור כאן:

או ישירות מכאן:


אלימות במשפחה והגנה על נשים, סקירה עולמית
.pdf
הורידו את PDF • 2.97MBComments


bottom of page