top of page

פורום מיכל סלה פועל ישירות מול המשרד לבטחון לאומי והמשטרה בקריאה להדק קריטריונים לקבלת נשקים להגנה

זורמות אלינו פניות רבות של קורבנות אלימות במשפחה וקרוביהן המביעים חרדה מפני המדיניות החדשה המקלה על חלוקת נשקים לבתים פרטיים וקריאת השר לבטחון לאומי "תתחמשו".


פורום מיכל סלה פועל ישירות מול השר והמשטרה בקריאה להדק קריטריונים ולוודא שנשק לא יגיע לידיים הלא נכונות. מצורפת חלופת התכתובות מהשבוע האחרון. השארו כאן לעדכונים נוספים.


בפורום מיכל סלה ידוע לנו על מקרים ספציפיים של גורמים עם רקע של אלימות כלפי בת הזוג אשר הגישו בקשה לקבלת נשק. ברוב המקרים הפונה חוששת לפנות למשטרה בנדון - כדי לא להביא להסלמה באלימות כלפיה.


מניעת רצח במשפחה באמצעות נשק ביתי 29.10.23
.pdf
Download PDF • 235KB

ביטחון אזרחי ישראל אל מול הטרור 31.10.23
.pdf
Download PDF • 319KB

מניעת רצח במשפחה באמצעות נשק ביתי - תשובת פורום מיכל 5.11.23 סלה
.pdf
Download PDF • 202KB

פעילות פורום מיכל סלה העלתה את הנושא לכותרות ולמודעות הציבור:

Comments


bottom of page