מדיניות השוויון לנשים ולגברים בארץ הבסקים, מאי 2018