top of page
אירועים טכנולוגים

תודה!

פורום מיכל סלה פועל להצלת חיים ולמיגור אלימות במשפחה, באמצעות יזמות,

חדשנות, טכנולוגיה ובאמצעות הסברה, קידום כלים למניעה ובזמן אמת.

 

תודה שהצטרפתם אלינו!

יחד נציל חיים.

bottom of page