תודה!

פורום מיכל סלה פועל להצלת חיים ולמיגור אלימות במשפחה, באמצעות יזמות,

חדשנות, טכנולוגיה ובאמצעות הסברה, קידום כלים למניעה ובזמן אמת.

 

תודה שהצטרפתם אלינו!

יחד נציל חיים.