top of page

בימי המלחמה - לראשונה בחינם: לחצן מצוקה קולי לבטחון אישי מבית Relyon ai

אפליקציית ההצלה relyon.ai מאפשרת לקרוא לעזרה באופן חשאי וללא מגע יד, באמצעות לחצן מצוקה קולי. אמירת מילת קוד אישית תשלח קריאת חירום לא/נשי קשר אשר הוגדרו מראש. הם יקבלו מיקום בזמן חירום ושיחה. האפליקציה מאפשרת גם לפתוח קבוצות לאיתור עדכני של משפחה וחברות/ים.


בשנים האחרונות, מאז ייסוד פורום מיכל סלה, קידמנו פיתוח פתרונות טכנולוגים חדשניים להצלת חיים והענקת בטחון אישי בתוך הבית ומחוצה לו. בתקופה של ימי המלחמה הקשים, בבתים רבים מאד בישראל יש תחושה של חוסר ביטחון אישי ופחד. היזמת המדהימה שלנו, לי שריר, נרתמה למאמץ ופתחה בחינם לשימוש חופשי של הציבור ורשויות מקומיות את אפליקציית המצוקה relyon.ai. האפליקציה מאפשרת לקרוא לעזרה באופן חשאי וללא מגע יד. באפליקציה ניתן להפעיל אות מצוקה באמצעות קול - מילת קוד, להגדיר א/נשי קשר לחירום שיקבלו מיקום בזמן חירום ושיחה וגם לפתוח קבוצות איתור עדכני של משפחה וחברות/ים.


הרעיון של האפליקציה המתקדמת הומצא במסגרת האקתון מיכל סלה Safe@Home הראשון בשנת 2020. לי שריר זכתה בהאקתון ומיד לאחריו התקבלה לתוכנית ההמשך "אקסלרטור מיכל סלה" של פורום מיכל סלה ועמותת 8200.

להורדה בחינם של האפליקציה השאירו פרטים בקישור שפרסמה חברת relyon.ai - בכפתור להלן.
Commentaires


bottom of page