top of page

צו 8 לבטחון בתוך הבית

בשבת 7.10.23 הבטחון האישי שלנו נכתש. המציאות הבטחונית קרסה והפחד נזרע בלבבות, במקום הכי בטוח. בפורום מיכל סלה, בארבע השנים האחרונות, פיתחנו פתרונות חדשניים להגנה ולביטחון בתוך הבית. צוות הפורום, בכאב גדול, הרכין ראש והפשיל שרוולים להגנת העורף. השארו כאן לעדכונים.

Michal Sela forum enlists

 

"במלחמה, בתוך בתים אלימים יש התחממות ועליית מדרגה. כפי שהיה בעת סגר הקורונה- עכשיו זה הגל השקט. בפורום הפעלנו מתכונת חירום והיערכות גם לגל השני. הקשיבו לצעקות ולא רק לאזעקות. זה הזמן להתערב".

לילי בן עמי, מנכ"לית פורום מיכל סלה

לילי בן עמי, מנכ"לית מייסדת פורום מיכל סלה

Icon of "Safe@Home", a blue butterfly
הגנה על נשים מאוימות בעורף

הגנה על נשים מאוימות בעורף

 ארגז כלים לבטחון אישי בעת חירום

ארגז כלים

כלים להתמודדות נפשית

כלים להתמודדות
bottom of page