top of page

הרי את מגורשת לי

שם המחברת: לירז (לוי) לדל


המחקר נכתב כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה לקרימינולוגיה של אוניברסיטת בר אילן


המחקר עוסק בנשים נפגעות אלימות במשפחה שנפלו קרבנות לסרבנות גט, ועל חווית ההתעללות הדתית והרוחנית שחוות נשים אלו. במחקר גילינו שניתן לאפיין מספר סממנים לזיהוי של התעללות רוחנית, ולהדגים במה היא נבדלת מפערים ברמות הדתיות בין בני זוג. המחקר חושף את השימוש בכלים דתיים ורוחניים לצורך התעמרות בנשים שביקשו לסיים חיי הזוגיות פוגעניים.


Comments


bottom of page