top of page

סמינריון - משמורת במצבי אלימות במשפחה

מדינת ישראל מפרידה בין התמודדות עם אלימות במשפחה לבין מאבקי משמורת. כך יתכן שמצד אחד אשה וילדיה ישלחו ע"י המשטרה והרווחה להסתתר במקלט בגלל סכנת חיים מצד בן זוג אלים מאד; ומצד שני בית משפט יקבע לאותם הורים בדיוק - משמורת משותפת בשם "טובת הילד".


בישראל אין התיחסות בחוק למצבי אלימות במשפחה בהליך קביעת משמורת; שופטים וטוענים משטרתיים אינם מחוייבים בהכשרה בתחום אלימות במשפחה. יתרה מכך, בשל העובדה שכל תיקי דיני משפחה מתנהלים בדלתיים סגורות, קיים קושי משמעותי בפיקוח ציבורי על פסיקות שנויות במחלוקת. המסמך משווה את החוק בישראל לאירופה ובארה"ב.


מגורי אלישבע מרים וגרוניך רבקה, עבודה סמינריוניות, החוג למשפטים, הקריה האקדמית אונו, מאי 2021.

Comments


bottom of page